Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

PROTOKÓŁ z przeprowadzonego w dniu 24.10.2023 r. pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż składnika majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Starachowickiego.

 

W dniu 24.10.2023 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Starachowicach przy ul. dr. Władysława Borkowskiego 4, Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem nr 63/2023 Starosty Starachowickiego z dnia 03.10.2023 r.,  w składzie:

Przewodniczący: Elżbieta Kita

Członkowie:

  1. Marta  Figarska
  2. Magdalena Miernikiewicz
  3. Karol Sarna
  4. Sebastian Iskra

zebrała się celem przeprowadzenia pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż składnika majątku mienia ruchomego stanowiących własność Powiatu Starachowickiego.

Komisja przetargowa stwierdziła, że:

- ogłoszenie o pisemnym  przetargu nieograniczonym zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Starachowicach (parter) oraz opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Starachowicach,

- w terminie podanym w ogłoszeniu (do dnia 20 października 2023 r.) nie wpłynęło wadium, którego kwota wynosiła 700,00 zł. Cena wywoławcza na zakup  Motocykla sportowego Yamaha YZF – R6 wynosiła 7 000,00 (słownie złotych: siedem tysięcy złotych 00/100).

            W związku z tym, że żadna osoba nie wpłaciła wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu, uznaje się go za zakończony wynikiem negatywnym.

Na tym protokół zakończono, po odczytaniu podpisano.

Komisja przetargowa:                       

  1. Elżbieta Kita                               
  2. Marta Figarska                             
  3. Magdalena Miernikiewicz           
  4. Karol Sarna                                  
  5. Sebastian Iskra                            

Starachowice  24.10.2023 r.

Metadane

Data publikacji : 24.10.2023
Data modyfikacji : 24.10.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Bujnowska OR
Osoba modyfikująca informację:
Anna Bujnowska

Opcje strony

do góry