Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na rzecz Skarbu Państwa - Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Część nieruchomości o pow. 8 m2, położonej w Starachowicach przy ul. Złotej 6 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1287 o pow. 0,4157 ha.

OGŁOSZENIE

Zarządu Powiatu w Starachowicach

z dnia  9  lipca  2024  roku

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej

do użyczenia

Działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), Zarząd Powiatu  w Starachowicach podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do użyczenia na okres do 10lat,  na  rzecz Skarbu Państwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, część nieruchomości o pow. ok. 8 m2, położonej w Starachowicach przy ul. Złotej 6, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 1287 o pow. 0,4157 ha. 

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr KI1H/00018535/1.

Przedmiotowa nieruchomość zostaje użyczona z przeznaczeniem na prowadzenie stacji monitoringu jakości powietrza.      

           

Niniejszy wykaz wywiesza się w siedzibie Urzędu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni tj. od 10.07.2024 r. do 30.07.2024 r.

 

 

Przewodniczący Zarządu

 

Piotr  Babicki 

 

 

 

 

 

Metadane

Data publikacji : 10.07.2024
Obowiązuje od : 10.07.2024
Obowiązuje do : 01.08.2024
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Małgorzata Nosowicz GNOŚ

Opcje strony

do góry