Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Lp Data Nazwa
1 10.07.2024 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na rzecz Skarbu Państwa - Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Część nieruchomości o pow. 8 m2, położonej w Starachowicach przy ul. Złotej 6 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1287 o pow. 0,4157 ha.

2 04.07.2024 Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Sprzedaż na rzecz użytkowników wieczystych na podstawie roszczenia z art. 198 g ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

3 20.06.2024 Pierwszy pisemny przetarg nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości

Nieruchomość położona w Brodach, gm. Brody, działka nr 288/7 o pow. 0,0588 ha

4 12.12.2023 OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA RUCHOMEGO

5 30.11.2023 OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA RUCHOMEGO

6 24.10.2023 PROTOKÓŁ z przeprowadzonego w dniu 24.10.2023 r. pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż składnika majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Starachowickiego.

7 03.10.2023 OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA RUCHOMEGO

8 31.05.2023 Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Starachowicach o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części gruntu wchodzącego w skład działki położonej w Starachowicach przy ul. dr Władysława Borkowskiego 4.

9 09.05.2023 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

10 10.02.2023 Porządkowanie i skanowanie archiwalnych dowodów zmian w ewidencji gruntów i budynków z terenu miasta Starachowice i dołączanie ich do programu EWOPIS (ok. 5000 szt. kart formatu A4) oraz porządkowanie bazy programu Ośrodek w zakresie działek z miasta Starachowice (ok. 12000 działek)

Wyszukiwarka
do góry