Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Lp Data Nazwa
11 30.11.2022 WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ DOSTAWY GAZU ZIEMNEGO WYSOKOMETANOWEGO TYPU E NA POTRZEBY STAROPOLSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ

12 15.11.2022 Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych dla Powiatu Starachowickiego

13 14.11.2022 Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych z wdrożeniem systemu zarządzania wydrukiem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Starachowicach

14 09.11.2022 Bankowa obsługa budżetu Powiatu Starachowickiego, Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu w okresie od 01 stycznia 2023r. do 31 października 2026r.

15 03.11.2022 Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych dla Powiatu Starachowickiego

16 31.10.2022 Dostawa wyposażenia do pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego"

17 21.10.2022 Dostawa sprzętu do diagnostyki obrazowej w ramach projektu pn. „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”

18 21.10.2022 Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Starachowickim”

19 20.10.2022 Nadzór inwestorski nad modernizacją baz ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Krajków i Nieczulice gm. Pawłów

20 19.10.2022 Dostawa aparatu do multipleksowego PCR oraz testów antygenu SARS CoV- 2 w ramach projektu pn. „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”

Wyszukiwarka
do góry