Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Lp Data Nazwa
21 03.11.2022 Wykonanie i dostawa gadżetów promocyjnych dla Powiatu Starachowickiego

22 31.10.2022 Dostawa wyposażenia do pracowni Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w ramach projektu „Rozwój edukacji zawodowej Powiatu Starachowickiego"

23 21.10.2022 Dostawa sprzętu do diagnostyki obrazowej w ramach projektu pn. „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”

24 21.10.2022 Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w ramach realizacji projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Powiecie Starachowickim”

25 20.10.2022 Nadzór inwestorski nad modernizacją baz ewidencji gruntów i budynków dla obrębów: Krajków i Nieczulice gm. Pawłów

26 19.10.2022 Dostawa aparatu do multipleksowego PCR oraz testów antygenu SARS CoV- 2 w ramach projektu pn. „Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego”

27 21.09.2022 Zimowe utrzymanie ulic i ciągów pieszych na posesji Starostwa

28 05.08.2022 Określenie wartości nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i Powiatu starachowickiego

29 25.07.2022 ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY STAROPOLSKIEJ GRUPY ZAKUPOWEJ

30 21.07.2022 Przeliczenie baz danych powiatowego zasobu geodezyjnego - BDOT500, GESUT z układu Kronsztad 60 do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH, przeliczenie bazy danych powiatowego zasobu geodezyjnego BDSOG-osnowa pozioma do układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH oraz uporządkowanie bazy danych BDSOG dla terenu Powiatu Starachowickiego

Wyszukiwarka
do góry