Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Lp Data Nazwa
71 08.12.2020 Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych z wdrożeniem systemu zarządzania wydrukiem dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Starachowicach

72 07.12.2020 Ogłoszenie o sprzedaży mienia ruchomego

73 03.12.2020 Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym i biurowym na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach

74 03.12.2020 Wyposażenie miejsc kwarantanny w ramach zadania 4 projektu pn: "Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego

75 02.12.2020 Informacja o wyniku przetargu na oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste

76 30.11.2020 Wykonanie, dostawa i montaż regałów jezdnych z napędem mechanicznym wraz z aranżacją rozmieszczenia regałów w magazynach nr 1 i 2 Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, ul. dr W. Borkowskiego 4 oraz magazynu nr 3 Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach, ul. Gliniana 10a.

77 17.11.2020 Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym i biurowym na potrzeby Biura Rady Starostwa Powiatowego w Starachowicach

78 16.11.2020 Bankowa obsługa budżetu Powiatu Starachowickiego, Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

79 12.11.2020 Zimowe utrzymanie terenów wokół Starostwa Powiatowego w sezonie 2020/2021

80 12.11.2020 Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym i biurowym na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach

Wyszukiwarka
do góry