Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Lp Data Nazwa
71 02.12.2020 Informacja o wyniku przetargu na oddanie nieruchomości Skarbu Państwa w użytkowanie wieczyste

72 30.11.2020 Wykonanie, dostawa i montaż regałów jezdnych z napędem mechanicznym wraz z aranżacją rozmieszczenia regałów w magazynach nr 1 i 2 Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, ul. dr W. Borkowskiego 4 oraz magazynu nr 3 Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach, ul. Gliniana 10a.

73 17.11.2020 Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym i biurowym na potrzeby Biura Rady Starostwa Powiatowego w Starachowicach

74 16.11.2020 Bankowa obsługa budżetu Powiatu Starachowickiego, Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

75 12.11.2020 Zimowe utrzymanie terenów wokół Starostwa Powiatowego w sezonie 2020/2021

76 12.11.2020 Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem systemowym i biurowym na potrzeby Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Starachowicach

77 10.11.2020 Zarząd Powiatu w Starachowicach ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem części powierzchni użytkowej, znajdującej się na parterze holu budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Starachowicach ul. dr Władysława Borkowskiego 4 stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego

78 10.11.2020 Informacja Zarządu Powiatu w Starachowicach

w sprawie przeprowadzonego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego

79 04.11.2020 Ogłoszenie przetargu na "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Starachowickiego wraz z jednostkami organizacyjnymi"

80 27.10.2020 Opracowanie dokumentacji technicznej oraz dokumentacji aplikacyjnej dla zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych na terenie Powiatu Starachowickiego

Wyszukiwarka
do góry