Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/rada-powiatu/vi-kadencja/interpelacje-i-zapytani/interpelacje-i-zapytani-1/22201,Interpelacja-zgloszona-miedzy-sesjami-przez-Radnego-Rady-Powiatu-Pana-Dariusza-S.html
26.02.2024, 18:12

Interpelacja zgłoszona między sesjami przez Radnego Rady Powiatu Pana Dariusza Stachowicza

Interpelacja zgłoszona między sesjami przez Radnego Rady Powiatu Pana Dariusza Stachowicza.

Metadane

Data publikacji : 18.08.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Babicki Starosta
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Kotowski Wydział Organizacyjny

Opcje strony