Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/rada-powiatu/vi-kadencja/raport-o-stanie-powiatu/raport-o-stanie-powiatu-2020r/21579,Informacja-Przewodniczacej-Rady-Powiatu-w-Starachowicach-dotyczaca-debaty-nad-Ra.html
2023-03-22, 05:07

Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu w Starachowicach dotycząca debaty nad Raportem o stanie Powiatu Starachowickiego w roku 2020

Metadane

Data publikacji : 27.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodnicząca Rady - Bożena Wrona
Osoba udostępniająca informację:
Martyna Swaciak

Opcje strony