Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/rada-powiatu/vi-kadencja/raport-o-stanie-powiatu/raport-o-stanie-powiatu-2021r/24851,Informacja-Przewodniczacej-Rady-Powiatu-dotyczaca-debaty-nad-Raportem-o-stanie-P.html
2023-03-21, 09:25

Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu dotyczaca debaty nad Raportem o stanie Powiatu Starachowickiego

Metadane

Data publikacji : 31.05.2022
Data modyfikacji : 31.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Rafalska
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Rafalska

Opcje strony