Starostwo Powiatowe w Starachowicach

XXXV Sesja Rady Powiatu

XXXV nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu zaplanowano na dzień 01.12.2021r. o godzinie 09:00

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3. Informacja nt. szczegółowych wyjaśnień dot. prowadzonej polityki kadrowej w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w latach 01.01.2019-2021 (stan na dzień zwołania sesji Rady Powiatu) ze szczególnym uwzględnieniem ilości zatrudnionych pracowników w podziale na stanowiska oraz ilości pracowników, z którymi rozwiązano stosunek pracy i na jakiej podstawie umowy zostały rozwiązane.

4. Wnioski i oświadczenia radnych.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

6. Zakończenie obrad.

Metadane

Data publikacji : 29.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Rafalska

Opcje strony

do góry