Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/rada-powiatu/vi-kadencja/terminy-sesji-rady-powi/23247,XXXVI-nadzwyczajna-Sesja-Rady-Powiatu.html
2023-03-22, 04:20

XXXVI nadzwyczajna Sesja Rady Powiatu

XXXVI nadzwyczajną Sesję Rady Powiatu zaplanowano na dzień 14.12.2021r. o godz. 08:00 - posiedzenie zdalne

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji Rady Powiatu.

2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmian w porządku obrad.

3. Podjęcie uchwał Rady Powiatu w sprawie:

a) zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2021 rok,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021-2029.

4. Wnioski i oświadczenia radnych.

5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

6. Zakończenie obrad.

Metadane

Data publikacji : 09.12.2021
Data modyfikacji : 10.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Rafalska
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Rafalska

Opcje strony