Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Powiatu w Starachowicach w dniu 25 marca 2021 roku

Uchwały podjęte na XXIX sesji Rady Powiatu w Starachowicach w dniu 25 marca 2021 roku:

  1. Uchwała Nr XXIX/216/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
  2. Uchwała Nr XXIX/217/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVII/196/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego na rok 2021,
  3. Uchwała Nr XXIX/218/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Starachowice zadania publicznego dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Starachowice w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej i czystości w obrębie pasów drogowych,
  4. Uchwała Nr XXIX/219/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach nieruchomości zabudowanej budynkiem pralni, położonej w Starachowicach przy ul. Radomskiej z przeznaczeniem na działalność statutową,
  5. Uchwała Nr XXIX/220/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie: wyrażenia zgody dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 na zawarcie kolejnej umowy najmu, części nieruchomości, położonej w Starachowicach przy ul. Szkolnej 10,
  6. Uchwała Nr XXIX/221/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2021r.,
  7. Uchwała Nr XXIX/222/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Powiatu Starachowickiego,
  8. Uchwała Nr XXIX/223/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2021 rok,
  9. Uchwała Nr XXIX/224/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2021 – 2029.

 

Metadane

Data wytworzenia : 25.03.2021
Data publikacji : 01.04.2021
Data modyfikacji : 01.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Martyna Swaciak
Osoba modyfikująca informację:
Martyna Swaciak

Opcje strony

do góry