Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwały podjęte na XXX sesji Rady Powiatu w Starachowicach w dniu 29 kwietnia 2021 roku

1. Uchwała Nr XXX/225/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego.

2. Uchwała Nr XXX/226/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027.

3. Uchwała Nr XXX/227/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej na rok 2022.

4. Uchwała Nr XXX/228/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2021 rok.

5. Uchwała Nr XXX/229/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej Powiatu starachowickiego na lata 2021-2029.

 

Metadane

Data publikacji : 06.05.2021
Data modyfikacji : 07.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Rafalska
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Rafalska

Opcje strony

do góry