Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwały podjęte na XXXI sesji Rady Powiatu w Starachowicach w dniu 24 czerwca 2021 roku.

 1. Uchwała Nr XXXI/230/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Starachowickiego wotum zaufania,
 2. Uchwała Nr XXXI/231/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2020 rok - załącznik do Uchwały dostępny do wglądu w Biurze Rady,
 3. Uchwała Nr XXXI/232/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia
  24 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Starachowickiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2020 rok,
 4. Uchwała Nr XXXI/233/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Przyrody i Techniki Ekomuzeum im. Jana Pazdura w Starachowicach za rok 2020 - załącznik do Uchwały dostępny do wglądu w Biurze Rady,
 5. Uchwała Nr XXXI/234/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70 - załącznik do Uchwały do wgladu w Biurze Rady,
 6. Uchwała Nr XXXI/235/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Statutu Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej,
 7. Uchwała Nr XXXI/236/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania,
 8. Uchwała Nr XXXI/237/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana ...,
 9. Uchwała Nr XXXI/238/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2021 rok,
 10. Uchwała Nr XXXI/239/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021-2029.

Metadane

Data publikacji : 07.07.2021
Data modyfikacji : 07.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Rafalska
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Rafalska

Opcje strony

do góry