Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwały podjęte na XXXII Sesji Rady Powiatu w Starachowicach w dniu 26 sierpnia 2021 roku

 1. Uchwała Nr XXXII/240/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego,
 2. Uchwała Nr XXXII/241/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie powierzenia Gminie Starachowice zadania publicznego dotyczącego czasowego zarządzania drogą powiatową nr 0581T Rataje – Starachowice w związku z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa ul. Moniuszki w Starachowicach na odcinku od skrzyżowania z al. Jana Pawła II do skrzyżowania z ul. Nowowiejską
  – 6 Września wraz z rozbudową skrzyżowania ulic Moniuszki i Nowowiejskiej – 6 Września na skrzyżowanie z wyspą typu rondo”,
 3. Uchwała Nr XXXII/242/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 0569T Trębowiec Duży – Mirzec-Czerwona,
 4. Uchwała Nr XXXII/243/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Bursy przy ul. Radomskiej 72,
 5. Uchwała Nr XXXII/244/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz Gminy Starachowice, nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego,
 6. Uchwała Nr XXXII/245/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
 7. Uchwała Nr XXXII/246/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/349/2018 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych na terenie Powiatu Starachowickiego przez inne niż Powiat Starachowicki osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania
  i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczania wykorzystania dotacji zmienionej uchwałą Nr XI/70/2019 Rady Powiatu w Starachowicach,
 8. Uchwała Nr XXXII/247/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego
  w uchwale Nr XXXI/237/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi Pana R.M.
 9. Uchwała Nr XXXII/248/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2021 rok,
 10. Nr XXXII/249/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2021 – 2029.

Metadane

Data publikacji : 02.09.2021
Data modyfikacji : 03.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Rafalska
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Rafalska

Opcje strony

do góry