Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwały podjęte na XXXIV Sesji Rady Powiatu w Starachowicach w dniu 25 listopada 2021 roku

 1. Uchwała Nr XXXIV/263/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2021 rok.
 2. Uchwała Nr XXXIV/264/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2021 – 2029.
 3. Uchwała Nr XXXIV/265/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie ustalenia zasad wypłaty i wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Starachowicach.
 4. Uchwała Nr XXXIV/266/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Starachowickiego.
 5. Uchwała Nr XXXIV/267/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie podjęcia współpracy z Gminą Starachowice w zakresie uruchomienia i prowadzenia mieszkania chronionego dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.
 6. Uchwała Nr XXXIV/268/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2022 r.
 7. Uchwała Nr XXXIV/269/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Starachowice z przeznaczeniem na działanie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 w związku z realizacją projektu pn." Walka z epidemią COVID 19 na terenie Powiatu Starachowickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 8. Uchwała Nr XXXIV/270/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Brody z przeznaczeniem na działanie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19
  w związku z realizacją projektu pn." Walka z epidemią COVID 19 na terenie Powiatu Starachowickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 9. Uchwała Nr XXXIV/271/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Mirzec z przeznaczeniem na działanie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 w związku z realizacją projektu pn." Walka z epidemią COVID 19 na terenie Powiatu Starachowickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 10. Uchwała Nr XXXIV/272/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Pawłów z przeznaczeniem na działanie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 w związku z realizacją projektu pn." Walka z epidemią COVID 19 na terenie Powiatu Starachowickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 11. Uchwała Nr XXXIV/273/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wąchock z przeznaczeniem na działanie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 w związku z realizacją projektu pn." Walka z epidemią COVID 19 na terenie Powiatu Starachowickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 12. Uchwała Nr XXXIV/274/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie: przyjęcia rezygnacji Starosty Starachowickiego i rezygnacji Zarządu Powiatu w Starachowicach.
 13. Uchwała Nr XXXIV/275/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie: przyjęcia rezygnacji radnej z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu w Starachowicach.
 14. Uchwała Nr XXXIV/276/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie: wyboru Starosty Starachowickiego.
 15. Uchwała Nr XXXIV/277/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie: wyboru Wicestarosty Starachowickiego.
 16. Uchwała Nr XXXIV/278/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie: wyboru Członków Zarządu Powiatu w Starachowicach.
 17. Uchwała Nr XXXIV/279/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Starachowickiego.
 18. Uchwała Nr XXXIV/280/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie: zmiany uchwały Nr VI/25/99 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.
 19. Uchwała Nr XXXIV/281/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie: zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie: ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Powiatu w Starachowicach, zmienionej uchwałą Nr III/15/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
 20. Uchwała Nr XXXIV/282/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie: zmiany uchwały Nr III/14/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 21. Uchwała Nr XXXIV/283/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie:  zmiany Uchwały Nr XXVII/204/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2020r. w sprawie delegowania radnego Rady Powiatu w Starachowicach do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 22. Uchwała Nr XXXIV/284/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIII/252/Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 października 2021r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

Metadane

Data publikacji : 03.12.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodnicząca Rady - Bożena Wrona
Osoba udostępniająca informację:
Martyna Swaciak

Opcje strony

do góry