Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwały podjęte na XXXVII Sesji Rady Powiatu w Starachowicach w dniu 29 grudnia 2021r.

 1. Uchwała Nr XXXVII/287/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie  wprowadzenia zmian w statucie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Starachowicach i przyjęcia jego jednolitego tekstu,
 2. Uchwała Nr XXXVII/288/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie  zmiany Uchwały Nr XXIX/221/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 marca 2021r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2021r.,
 3. Uchwała Nr XXXVII/289/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie  udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego,
 4. Uchwała Nr XXXVII/290/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie  wyrażenia zgody dla I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki na zawarcie kolejnych umów najmu, części nieruchomości, znajdujących się w budynku szkoły, położonym w Starachowicach przy ul. Radomskiej 37,
 5. Uchwała Nr XXXVII/291/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie  wyrażenia zgody dla Starostwa Powiatowego w Starachowicach na zawarcie kolejnej umowy najmu części powierzchni działki położonej w Starachowicach przy ul. dr Władysława Borkowskiego,
 6. Uchwała Nr XXXVII/292/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie  rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego na rok 2022,
 7. Uchwała Nr XXXVII/293/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie  zmiany uchwały Nr XXXIII/252/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 października 2021 roku w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
 8. Uchwała Nr XXXVII/294/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2021 rok,
 9. Uchwała Nr XXXVII/295/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2021 - 2029,
 10. Uchwała Nr XXXVII/296/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2022 - 2029,
 11. Uchwała Nr XXXVII/297/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie  uchwalenia budżetu powiatu na 2022 rok,
 12. Uchwała Nr XXXVII/298/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Starachowicach,
 13. Uchwała Nr XXXVII/299/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie  zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie: ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Powiatu w Starachowicach, zmienionej uchwałą Nr III/15/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 18 grudnia 2018r. i uchwałą Nr XXXIV/281/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 listopada 2021r.,
 14. Uchwała Nr XXXVII/300/2021 Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie  zmiany uchwały Nr III/14/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, zmienionej uchwałą Nr XXXIV/282/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 listopada 2021r.

 

Metadane

Data publikacji : 05.01.2022
Data modyfikacji : 12.01.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Rafalska
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Rafalska

Opcje strony

do góry