Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwały podjęte na XXXIX sesji Rady Powiatu w Starachowicach w dniu 27 stycznia 2022 roku.

  1. Uchwała Nr XXXIX/304/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXX/232/2017 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego,
  2. Uchwała Nr XXXIX/305/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/312/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie użyczenia Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Starachowicach nieruchomości położonej przy ul. Wiosennej z przeznaczeniem na działalność statutową,
  3. Uchwała Nr XXXIX/306/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawiezmiany uchwały Nr XXIX/222/2021 z dnia 25.03.2021r. w sprawie uchwalenia statutu Powiatu Starachowickiego,
  4. Uchwała Nr XXXIX/307/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawiezmiany uchwały Nr XXXIV/265/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25.11.2021r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Powiatu w Starachowicach,
  5. Uchwała Nr XXXIX/308/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawierozpatrzenia skargi na Starostę Starachowickiego,
  6. Uchwała Nr XXXIX/309/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawiezmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2022 rok,
  7. Uchwała Nr XXXIX/310/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022 – 2029.

Metadane

Data publikacji : 03.02.2022
Data modyfikacji : 22.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Rafalska
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Rafalska

Opcje strony

do góry