Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/rada-powiatu/vi-kadencja/uchwaly-rady-powiatu-i/uchwaly-rady-powiatu-i-imi/24250,Uchwaly-podjete-na-XL-sesji-Rady-Powiatu-w-Starachowicach-w-dniu-24-marca-2022-r.html
18.04.2024, 05:36

Uchwały podjęte na XL sesji Rady Powiatu w Starachowicach w dniu 24 marca 2022 roku.

 1. Uchwała Nr XL/311/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/209/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego Nr 1 zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/227/2013 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/209/2012 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie nadania Statutu dla Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu Rodzinnego nr 1 oraz przyjęcia jednolitego tekstu statutu,
 2. Uchwała Nr XL/312/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2022r.,
 3. Uchwała Nr XL/313/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie cesji wierzytelności Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
 4. Uchwała Nr XL/314/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach przy ul. Batalionów Chłopskich 6,
 5. Uchwała Nr XL/315/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od Gminy Pawłów na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek – Świślina – Szerzawy,
 6. Uchwała Nr XL/316/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny od Gminy Mirzec na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka,
 7. Uchwała Nr XL/317/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości gruntowych, położonych w Tychowie Nowym gm. Mirzec, wchodzących w skład drogi powiatowej nr 0565T Tychów Nowy – Ostrożanka,
 8. Uchwała Nr XL/318/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Rogowskiego 14 dla Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowalnego,
 9. Uchwała Nr XL/319/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego, położonej w Starachowicach przy ul. Glinianej 10a,
 10. Uchwała Nr XL/320/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego, położonej w Starachowicach przy ul. dr Władysława Borkowskiego 5,
 11. Uchwała Nr XL/321/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2022 rok,
 12. Uchwała Nr XL/322/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022 – 2029,
 13. Uchwała Nr XL/323/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Starachowicach,
 14. Uchwała Nr XL/324/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 marca 2022 roku w sprawiezakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 15. Uchwała Nr XL/325/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy dla Miasta Bar na terenie Ukrainy,
 16. Uchwała Nr XL/326/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 marca 2022 roku w  sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej na rok 2023,
 17. Uchwała Nr XL/327/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie powołania spółdzielni socjalnej,
 18. Uchwała Nr XL/328/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach.

 

Metadane

Data publikacji : 01.04.2022
Data modyfikacji : 01.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Rafalska
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Rafalska

Opcje strony