Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwały podjęte na XLI sesji Rady Powiatu w Starachowicach w dniu 28 kwietnia 2022 roku

  1. Uchwała Nr XLI/329/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie powierzenia Gminie Starachowice zadania publicznego dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi nr 0617T Starachowice - Lubienia oraz 0907T Starachowice ul. Szkolna - ul. Oświatowa - ul. Majówka -ul. Leśna
  2. Uchwała Nr XLI/330/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie powierzenia Gminie Starachowice zadania publicznego dotyczącego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Miasta Starachowice w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej i czystości w obrębie pasów drogowych,
  3. Uchwała Nr XLI/331/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/292/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostepnych na terenie Powiatu Starachowickiego,
  4. Uchwała Nr XLI/332/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Gminy Mirzec nieruchomości wchodzącej w skład drogi gminnej Mirzec-Podborki - Mirzec-Czerwona - Trębowiec Mały - Trębowiec Duży
  5. Uchwała Nr XLI/333/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym, na rzecz Gminy Starachowice, części nieruchomości stanowiących własność Powiatu Starachowickiego oraz na obniżenie ceny sprzedaży,
  6. Uchwała Nr XLI/334/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2022 rok,
  7. Uchwała Nr XLI/335/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2022 - 2029.
  8. Uchwała Nr XLI/336/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 listopada 2018r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Powiatu w Starachowicach zmienionej ugchwałą Nr III/15/2018 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 18 grudnia 2018r., uchwałą Nr XXXIV/281/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 listopada 2021r., uchwała Nr XXXVII/299/2021Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2021r.

Metadane

Data publikacji : 05.05.2022
Data modyfikacji : 30.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Przewodnicząca Rady
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Rafalska
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Rafalska

Opcje strony

do góry