Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwały podjęte na XLIII sesji Rady Powiatu w Starachowicach w dniu 25 sierpnia 2022 roku

Uchwały podjęte na XLIII sesji Rady Powiatu w Starachowicach w dniu 25 sierpnia 2022 roku:

1)   Uchwała Nr XLIII/354/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

2)   Uchwała Nr XLIII/355/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej drogi nr 1808T Starachowice, ul. Dworcowa - ul. M.Piłsudskiego,

3)   Uchwała Nr XLIII/356/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia  25 sierpnia 2022 roku w sprawie wskazania przedstawiciela podmiotu tworzącego do składu komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Leczniczych Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,

4)   Uchwała Nr XLIII/357/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach na zawarcie kolejnej umowy użyczenia części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego, położonej w Starachowicach przy ul. Glinianej 10a,

5)   Uchwała Nr XLIII/358/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego

6)   Uchwała Nr XLIII/359/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Starachowicach

7)   Uchwała Nr XLIII/360/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia  25 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu starachowickiego na 2022 rok,

8)   Uchwała Nr XLIII/361/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2029,

9)   Uchwała Nr XLIII/362/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia  25 sierpnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/292/2021 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2021 w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego na rok 2022.

 

Metadane

Data publikacji : 06.09.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Rafalska BR

Opcje strony

do góry