Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwały podjęte na XLIV sesji Rady Powiatu w Starachowicach w dniu 28 września 2022 roku

  1. Uchwała Nr XLIV/363/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 września 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody dla Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach na zawarcie kolejnej umowy użyczenia pomieszczeń w budynku przy ul. Rogowskiego 14 w Starachowicach,
  2. Uchwała Nr XLIV/364/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 września 2022 roku w sprawie określenia zasad dokonywania zakupu i przyjęcia darowizny aparatury i sprzętu medycznego oraz zasad zbywania, wydzierżawiania i wynajmowania majątku trwałego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
  3. Uchwała Nr XLIV/365/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu starachowickiego na 2022 rok,
  4. Uchwała Nr XLIV/366/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2029,
  5. Uchwała Nr XLIV/367/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 września 2022 roku w sprawie aktualizacja Strategii Rozwoju Powiatu Starachowickiego na lata 2014-2023.

Metadane

Data publikacji : 05.10.2022
Data modyfikacji : 04.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Rafalska BR
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Rafalska

Opcje strony

do góry