Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwały podjęte na XLV sesji Rady Powiatu w Starachowicach w dniu 27 października 2022 roku

Uchwała Nr XLV/368/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 października 2022 w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok".

Uchwała Nr XLV/369/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 października 2022 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2023r.

Uchwała Nr XLV/370/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 października 2022 w sprawie  zmiany uchwały nr LI/417/06 w sprawie nadania statutu Zarządowi Dróg Powiatowych w Starachowicach

Uchwała Nr XLV/371/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 października 2022 w sprawie  zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2022 rok

Uchwała Nr XLV/372/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 października 2022 w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2022-2029

Uchwała Nr XLV/373/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 października 2022 w sprawie  zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup gazu w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej na rok 2023.

Metadane

Data publikacji : 04.11.2022
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Rafalska BR

Opcje strony

do góry