Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwały podjęte na LXI Sesji Rady Powiatu w dniu 25 stycznia 2024r.

 1. Uchwała LXI/479/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie zmiany uchwały nr LX/472/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2024r.
 2. Uchwała Nr LXI/480/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2024r.
 3. Uchwała Nr LXI/481/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2024-2029.
 4. Uchwała Nr LXI/482/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 października 2024r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Powiecie Starachowickim na lata 2024-2028.
 5. Uchwała Nr LXI/483/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie zatwierdzenia "Programu Naprawczego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej na lata 2023-2025".
 6. Uchwała Nr LXI/484/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie wyrażenia zgody dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. 
 7. Uchwała Nr LXI/485/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia na 2024 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki. 
 8. Uchwała Nr LXI/486/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Powiatu Starachowickiego oraz nadania jej statutu.
 9. Uchwała Nr LXI/487/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie złożenia do Ministerstwa Obrony Narodowej wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Starachowicach oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego. 
 10.  Uchwała Nr LXI/488/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie złożenia do Ministerstwa Obrony Narodowej wniosku o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w III Liceum Ogólnokształcącym w Starachowicach oraz zobowiązania do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego. 
 11.  Uchwała Nr LXI/489/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie zmiany Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. 
 12.  Uchwała Nr LXI/490/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie rozpatrzenia petycji o wycofanie wniosku o utworzenie Kodeksu Etyki Radnych. 
 13.  Uchwała Nr LXI/491/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie powołania komisji doraźnej do opracowania Kodeksu Etyki Radnych. 
 14. Uchwała Nr LXI/492/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 stycznia 2024r. w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania.

Metadane

Data publikacji : 05.02.2024
Data modyfikacji : 18.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Rafalska BR
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Rafalska

Opcje strony

do góry