Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwały podjęte na LXIII Sesji Rady Powiatu w dniu 26 marca 2024r.

1)    Uchwała Nr LXIII/500/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 marca 2024r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się w 2024 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2)    Uchwała Nr LXIII/501/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 marca 2024r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych.

3)    Uchwała Nr LXIII/502/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 marca 2024r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/347/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2022r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

4)    Uchwała Nr LXIII/503/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 marca 2024r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2024 rok.

5)    Uchwała Nr LXIII/504/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 marca 2024r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2024-2029.

Metadane

Data publikacji : 10.04.2024
Data modyfikacji : 10.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Rafalska BR
Osoba modyfikująca informację:
Anna Złomek

Opcje strony

do góry