Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwały podjęte na LXIV Sesji Rady Powiatu w dniu 25 kwietnia 2024r.

1) Uchwała Nr LXIV/505/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2024r. w sprawie powierzenia Gminie Brody prowadzenia zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Brody w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej.

2) Uchwała Nr LXIV/506/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia statutu Domu Pomocy Społecznej im. Sue Ryder w Kałkowie-Godowie.

3) Uchwała Nr LXIV/507/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia statutu Domu Pomocy Społecznej w Starachowicach.

4) Uchwała Nr LXIV/508/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego.

5) Uchwała Nr LXIV/509/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Starostę Starachowickiego z dnia 15.04.2024r.

6)  Uchwała Nr LXIV/510/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2024 rok.

7) Uchwała Nr LXIV/511/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 25 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2024-2029.

Metadane

Data publikacji : 10.05.2024
Data modyfikacji : 10.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Złomek BR
Osoba modyfikująca informację:
Anna Złomek

Opcje strony

do góry