Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/rada-powiatu/vi-kadencja/uchwaly-rady-powiatu-i/uchwaly-rady-powiatu-i-imienne/27007,Uchwaly-podjete-na-XLIX-Sesji-Rady-Powiatu-w-dniu-26-stycznia-2023r.html
14.06.2024, 14:33

Uchwały podjęte na XLIX Sesji Rady Powiatu w dniu 26 stycznia 2023r.

1. Uchwała Nr XLIX/392/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie  wyrażenia  zgody na określenie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Uchwała Nr XLIX/393/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 26 stycznia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowicach na 2023 rok.

3. Uchwała Nr XLIX/394/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2029.

 

Metadane

Data publikacji : 14.02.2023
Data modyfikacji : 03.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Rafalska BR
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Rafalska

Opcje strony