Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/rada-powiatu/vi-kadencja/uchwaly-rady-powiatu-i/uchwaly-rady-powiatu-i-imienne/27180,Uchwaly-podjete-na-L-Sesji-Rady-Powiatu-w-dniu-23-lutego-2023r.html
14.06.2024, 14:57

Uchwały podjęte na L Sesji Rady Powiatu w dniu 23 lutego 2023r.

 1. Uchwała Nr L/395/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie przystąpienia przez Powiat Starachowicki do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2023 oraz zasad udzielania pomocy w ramach tego Programu,
 2. Uchwała Nr L/396/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie przekazania w nieodpłatne użytkowanie Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach obiektu pn. „Łącznika G”, znajdującego się w Starachowicach na rzecz PZOZ
  w Starachowicach przy ul. Batalionów Chłopskich,
 3. Uchwała Nr L/397/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości Powiatowemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Starachowicach przy ul. Batalionów Chłopskich 6,
 4. Uchwała Nr L/398/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie przekształcenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach poprzez przeniesienie jego siedziby,
 5. Uchwała Nr L/399/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach,
 6. Uchwała Nr L/400/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie powierzenia i przejęcia niektórych zadań
  z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej w latach 2023-2027
 7. Uchwała Nr L/401/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu starachowickiego na 2023 rok,
 8.  Uchwała Nr L/402/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2029.

Metadane

Data publikacji : 03.03.2023
Data modyfikacji : 16.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Rafalska BR
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Rafalska

Opcje strony