Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwały podjęte na LI Sesji Rady Powiatu w dniu 30 marca 2023r.

  1. Uchwała Nr LI/403/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie  podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2023 roku.
  2. Uchwała Nr LI/404/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Starachowickim na lata 2023-2030.
  3. Uchwała Nr LI/405/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Zawodowego
    w Starachowicach do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 3 w Starachowicach.
  4. Uchwała Nr LI/406/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2023 rok.
  5. Uchwała Nr LI/407/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 marca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2029.

Metadane

Data publikacji : 06.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Rafalska BR

Opcje strony

do góry