Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwały podjęte na LII Sesji Rady Powiatu w dniu 27 kwietnia 2023r.

  1. Uchwała Nr LII/408/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie  zmiany uchwały Nr XLVII/385/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego na rok 2023
  2.  Uchwała Nr LII/409/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zawarcia porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Staropolskiej Grupy Zakupowej na rok 2024
  3. Uchwała Nr LII/410/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie ‘powierzenia Gminie Brody zadania publicznego zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach administracyjnych Gminy Brody w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej
  4. Uchwała Nr LII/411/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie ‘przedłużenia terminu na rozpatrzenie skargi
  5. Uchwała Nr LII/412/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie ‘rozpatrzenia petycji o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno państwo
  6.  Uchwała Nr LII/413/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie ‘rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach
  7. Uchwała Nr LII/414/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2023r
  8. Uchwała Nr LII/415/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie ‘Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2029
  9. Uchwała Nr LII/416/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie przedłużenia terminu na rozpatrzenie skargi

Metadane

Data publikacji : 04.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Rafalska BR

Opcje strony

do góry