Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwały podjęte na LIII Sesji Rady Powiatu w dniu 22 maja 2023r.

 

 1. Uchwała Nr LIII/417/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia
  22 maja 2023 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" w Starachowicach,
 2. Uchwała Nr LIII/418/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia
  22 maja 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Powiatu Starachowickiego nieruchomości gruntowej, położonej w Starachowicach przy ul. Długiej, wchodzącej w skład drogi powiatowej Nr 1788T Starachowice-Adamów-Styków-Jabłonna-Dąbrowa-Pawłów,
 3. Uchwała Nr LIII/419/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia
  22 maja 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starachowicach,
 4. Uchwała Nr LIII/420/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia
  22 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2023 rok,
 5. Uchwała Nr LIII/421/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia
  22 maja 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2029,
 6. Uchwała Nr LIII/422/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia
  22 maja 2023 roku w sprawie przekazania zgodnie z właściwością skargi na Starostę Starachowickiego

Metadane

Data publikacji : 29.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Rafalska BR

Opcje strony

do góry