Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwały podjęte na LIV Sesji Rady Powiatu w dniu 22 czerwca 2023r.

 1. Uchwała Nr LIV/423/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu
  w Starachowicach wotum zaufania,
 2. Uchwała Nr LIV/424/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2022 rok,
 3. Uchwała Nr LIV/425/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Starachowicach z tytułu wykonania budżetu Powiatu Starachowickiego za 2022 rok,
 4. Uchwała Nr LIV/426/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Batalionów Chłopskich 6,
 5. Uchwała Nr LIV/427/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 22 czerwca 2023 roku Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
 6. Uchwała Nr LIV/428/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 22 czerwca 2023 roku Rady Powiatu w Starachowicach w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 7. Uchwała Nr LIV/429/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w projekcie edukacyjnym „dziś uczeń – jutro Student”,
 8. Uchwała LIV/430/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr LII/348/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
  w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Starachowicki zmienionej uchwałą Nr XLVI/378/2022 Rady Powiatu
  w Starachowicach z dnia 24 listopada 2022 roku,
 9. Uchwała LIV/431/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu starachowickiego na 2023 rok,
 10. Uchwała LIV/432/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2029,
 11. Uchwała LIV/433/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 22 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach.

Metadane

Data publikacji : 29.06.2023
Data modyfikacji : 14.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Rafalska BR
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Rafalska

Opcje strony

do góry