Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwały podjęte na LV Sesji Rady Powiatu w dniu 27 lipca 2023r.

  1. Uchwała Nr LV/434/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postepowania konkursowego na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
  2. Uchwała Nr LV/435/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na dokonanie cesji wierzytelności Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
  3. Uchwała Nr LV/436/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu do zawarcia porozumienia z Wójtem Gminy Mirzec,
  4. Uchwała Nr LV/437/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu starachowickiego na 2023 rok,
  5. Uchwała Nr LV/438/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2022-2029.

Metadane

Data publikacji : 28.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Rafalska BR

Opcje strony

do góry