Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwały podjęte na LVI Sesji Rady Powiatu w dniu 31 sierpnia 2023r.

  1. Uchwała Nr LVI/439/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/403/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 30 marca 2023r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2023r.
  2. Uchwała Nr LVI/440/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/385/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego na rok 2023, zmienionej uchwałą Nr LII/408/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia
    27 kwietnia 2023r. w sprawie uchwały Nr XLVII/385/2022 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego na rok 2023. 
  3. Uchwała Nr LVI/441/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej wybranych jednostek organizacyjnych Powiatu Starachowickiego zaliczonych do sektora finansów publicznych.
  4. Uchwała Nr LVI/442/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2023 rok.
  5. Uchwała Nr LVI/443/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2023-2029.

Metadane

Data publikacji : 07.09.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Rafalska BR

Opcje strony

do góry