Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwały podjęte na LX Sesji Rady Powiatu w dniu 27 grudnia 2023r.

 1. Uchwała LX/469/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
 2. Uchwała LX/470/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Starachowickiego,
 3. Uchwała LX/471/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Powiatu Starachowickiego i nadania jej statutu,
 4.  Uchwała LX/472/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu
  z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2024 r.
 5. Uchwała LX/473/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie aktualizacji "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Starachowickiego,  
 6. Uchwała LX/474/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu
  w Starachowicach do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 7. Uchwała LX/475/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2023r.
 8. Uchwała LX/476/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2029,
 9. Uchwała LX/477/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2024-2029,
 10. Uchwała LX/478/2023 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 27 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu na 2024r.

Metadane

Data publikacji : 03.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Rafalska BR

Opcje strony

do góry