Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwały podjęte na XXVI Sesji Rady Powiatu w dniu 30 listopada 2020r.:

Uchwały podjęte na XXVI Sesji Rady Powiatu w Starachowicach z dniu 30 listopada 2020r.:

  1. Uchwała Nr XXVI-186-2020 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2020 rok,
  2. Uchwała Nr XXVI-187-2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu na lata 2020-2029,
  3. Uchwała Nr XXVI-188-2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Starachowice z przeznaczeniem na działanie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 w związku z realizacją projektu pn." Walka z epidemią COVID 19 na terenie Powiatu Starachowickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  4. Uchwała Nr XXVI-189-2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Brody z przeznaczeniem na działanie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 w związku z realizacją projektu pn." Walka z epidemią COVID 19 na terenie Powiatu Starachowickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
  5. Uchwała Nr XXVI-190-2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Mirzec z przeznaczeniem na działanie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 w związku z realizacją projektu pn." Walka z epidemią COVID 19 na terenie Powiatu Starachowickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  6. Uchwała Nr XXVI-191-2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Pawłów z przeznaczeniem na działanie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 w związku z realizacją projektu pn." Walka z epidemią COVID 19 na terenie Powiatu Starachowickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  7. Uchwała Nr XXVI-192-2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Wąchock z przeznaczeniem na działanie związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 w związku z realizacją projektu pn." Walka z epidemią COVID 19 na terenie Powiatu Starachowickiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  8. Uchwała Nr XXVI-193-2020 w sprawie uchwalenia „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Starachowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021,
  9. Uchwała Nr XXVI-194-2020 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Gminie Starachowice.
  10. Uchwała Nr XXVI-195-2020 w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów.

Metadane

Data publikacji : 15.12.2020
Data modyfikacji : 05.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Izabela Rafalska
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Rafalska

Opcje strony

do góry