Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwały podjęte na XXVII Sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2020r.

 Uchwały podjęte na XXVII Sesji Rady Powiatu w dniu 29 grudnia 2020r.

 1. Uchwała Nr XXVII/196/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Starachowickiego na rok 2021,
 2. Uchwała Nr XXVII/197/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu działania Rady Społecznej Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach,
 3. Uchwała Nr XXVII/198/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XX/145/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2020 r.,
 4. Uchwała Nr XXVII/199/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie obiektów pływających na terenie Powiatu Starachowickiego,
 5. Uchwała Nr XXVII/200/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody dla Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 w Starachowicach na zawarcie kolejnych umów najmu garażu oraz pomieszczeń znajdujących się w budynku szkoły przy ul. 1 –go Maja 4,
 6. Uchwała Nr XXVII/201/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Gminy Starachowice, nieruchomości stanowiących własność Powiatu Starachowickiego oraz na obniżenie ceny sprzedaży,
 7. Uchwała Nr XXVII/202/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego,
 8. Uchwała Nr XXVII/203/2020 Rady Powiatu Starachowickiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy części powierzchni użytkowej znajdującej się na parterze budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Starachowicach stanowiącej własność Powiatu Starachowickiego,
 9. Uchwała Nr XXVII/204/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Starachowicach do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku,
 10. Uchwała Nr XXVII/205/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach,
 11. Uchwała Nr XXVII/206/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Starachowickiego na 2020 rok,
 12. Uchwała Nr XXVII/207/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2020 – 2029,
 13. Uchwała Nr XXVII/208/2020 Rady Powiatu Starachowickiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Starachowickiego na lata 2021-2029,
 14. Uchwała Nr XXVII/209/2020 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2021 rok.

 

 

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 05.01.2021
Data modyfikacji : 05.01.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Kotowski Biuro Rady
Osoba modyfikująca informację:
Izabela Rafalska

Opcje strony

do góry