Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Uchwały podjęte na I Sesji Rady Powiatu w dniu 7 maja 2024r.

  1. Uchwała Nr I/1/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 7 maja 2024r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Powiatu w Starachowicach.
  2. Uchwała Nr I/2/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 7 maja 2024r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Starachowicach.
  3. Uchwała Nr I/3/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 7 maja 2024r. w sprawie wyboru Starosty Starachowickiego.
  4. Uchwała Nr I/4/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 7 maja 2024r. w sprawie wyboru Wicestarosty Starachowickiego.
  5. Uchwała Nr I/5/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 7 maja 2024r. w sprawie wyboru Członków Zarządu Powiatu Starachowickiego.
  6. Uchwała Nr I/6/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 7 maja 2024r. w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Powiatu w Starachowicach, wybór Przewodniczących i Wiceprzewodniczących.
  7. Uchwała Nr I/7/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 7 maja 2024r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.
  8. Uchwała Nr I/8/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 7 maja 2024r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
  9. Uchwała Nr I/9/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 7 maja 2024r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Starachowickiego.
  10. Uchwała Nr I/10/2024 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 7 maja 2024r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/25/99 Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 29 stycznia 1999r. w sprawie przystąpienia do Związku Powiatów Polskich.

Metadane

Data publikacji : 14.05.2024
Data modyfikacji : 14.05.2024
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Anna Złomek BR
Osoba modyfikująca informację:
Anna Złomek

Opcje strony

do góry