Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Katarzyna Szyderska 13.04.2022
Data Redaktor Akcja Zmiana
09.05.2022 14:59 Katarzyna Szyderska
Kierownik
publikacja
Załącznik: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na część 1 oraz unieważnienie postępowania na Część 2
28.04.2022 15:07 Katarzyna Szyderska
Kierownik
publikacja
Załącznik: Informacja z otwarcia ofert
28.04.2022 10:31 Katarzyna Szyderska
Kierownik
publikacja
Załącznik: Informacja o kwocie
26.04.2022 14:30 Katarzyna Szyderska
Kierownik
publikacja
Załącznik: Informacja nr 3 dla Wykonawców
25.04.2022 14:30 Katarzyna Szyderska
Kierownik
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 6 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - modyfikacja z dnia 25.04.2022 r.
25.04.2022 14:30 Katarzyna Szyderska
Kierownik
modyfikacja
Załącznik: Załącznik nr 4 do SWZ- Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - modyfikacja z dnia 25.04.2022r.
25.04.2022 14:28 Katarzyna Szyderska
Kierownik
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
25.04.2022 14:27 Katarzyna Szyderska
Kierownik
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 6 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia 0 modyfikacja z dnia 25.04.2022 r.
25.04.2022 14:26 Katarzyna Szyderska
Kierownik
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 4a do SWZ - oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - modyfikacja z dnia 25.04.2022 r.
25.04.2022 14:24 Katarzyna Szyderska
Kierownik
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - modyfikacja z dnia 25.04.2022r.
25.04.2022 14:17 Katarzyna Szyderska
Kierownik
publikacja
Załącznik: Informacja nr 2 dla Wykonawców
20.04.2022 15:29 Katarzyna Szyderska
Kierownik
publikacja
Załącznik: Informacja nr 1 dla Wykonawców
20.04.2022 15:29 Katarzyna Szyderska
Kierownik
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
13.04.2022 15:44 Katarzyna Szyderska
Kierownik
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o zamówieniu
13.04.2022 15:34 Katarzyna Szyderska
Kierownik
publikacja
do góry