Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Aktualnie znajdujesz się na:

Rejestr zmian

Metadane

Autor Opublikowane przez Data publikacji
Katarzyna Szyderska 30.11.2022
Data Redaktor Akcja Zmiana
16.12.2022 16:32 Katarzyna Szyderska
Kierownik
publikacja
Załącznik: Ogłoszenie o udzieleniu zamówieniu
12.12.2022 10:26 Katarzyna Szyderska
Kierownik
publikacja
Załącznik: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
12.12.2022 10:23 Katarzyna Szyderska
Kierownik
publikacja
Załącznik: Informacja o kwocie
07.12.2022 13:35 Katarzyna Szyderska
Kierownik
publikacja
Załącznik: Oświadczenia o przeznaczeniu paliwa gazowego
07.12.2022 13:35 Katarzyna Szyderska
Kierownik
publikacja
Załącznik: Odpowiedzi nr 1 na zapytania
07.12.2022 10:42 Katarzyna Szyderska
Kierownik
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 3 do SWZ - Formularz cenowy - aktualny, po zmianach - 07.12.2022 r.
07.12.2022 10:41 Katarzyna Szyderska
Kierownik
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 1.1 do SWZ - Zużycie w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego aktualny, po zmianach - 07.12.2022 r.
07.12.2022 10:41 Katarzyna Szyderska
Kierownik
modyfikacja
Załącznik: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - wersja aktualna, po zmianach - 07.12.2022 r.
07.12.2022 10:40 Katarzyna Szyderska
Kierownik
publikacja
Załącznik: Załącznik nr 1 do SWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - aktualny, po zmianach - 07.12.2022 r.
07.12.2022 10:37 Katarzyna Szyderska
Kierownik
publikacja
Załącznik: Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) - wersja aktualna, po zmianach
07.12.2022 10:36 Katarzyna Szyderska
Kierownik
publikacja
Załącznik: Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu
30.11.2022 15:15 Katarzyna Szyderska
Kierownik
publikacja
do góry