Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/starosta/oswiadczenia-majatkowe/oswiadczenia-majatkowe-2/oswiadczenie-majatkowe/21318,Elzbieta-Szafarczyk-oswiadczenie-majatkowe-za-2020-r.html
18.04.2024, 06:14

Elżbieta Szafarczyk - oświadczenie majątkowe za 2020 r.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oświadczenie o stanie majątkowym stanowi tajemnice prawnie chronioną i podlega ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności 'zastrzeżone'.

Metadane

Data publikacji : 07.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Dagmara Zapała

Opcje strony