Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/starosta/oswiadczenia-majatkowe/oswiadczenia-majatkowe-zlozone-1/oswiadczenie-majatkowe-inspekt/24554,Elzbieta-Szafarczyk-oswiadczenie-majatkowe-za-2021-r.html
2023-03-22, 04:45

Elżbieta Szafarczyk - oświadczenie majątkowe za 2021 r.

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oświadczenie o stanie majątkowym stanowi tajemnice prawnie chronioną i podlega ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności 'zastrzeżone'.

 
 
 
 

Metadane

Metadane

Data publikacji : 04.05.2022
Data modyfikacji : 20.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Elżbieta Szafarczyk Dyrektor PINB
Osoba udostępniająca informację:
Dagmara Zapała
Osoba modyfikująca informację:
Dagmara Zapała

Opcje strony