Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Skład Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Starachowicach.

Zarządzenie Nr 57/2019 Starosty Starachowickiego z dnia 22.07.2019 r. w sprawie: powołania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Starachowicach.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych działa na podstawie art. 44b i art. 44c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.

Powołana przy Starostwie Starachowickim Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Starachowicach pełni funkcję organu opiniodawczo - doradczego.

Zgodnie z art. 44b ust. 2 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zakresu działania powiatowych rad należy:
1) inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji ich praw;
2) opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych i ocena ich realizacji;
3) opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Metadane

Data publikacji : 27.11.2020
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Babicki Starosta
Osoba udostępniająca informację:
Dagmara Zapała

Opcje strony

do góry