Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Zarządzenie Nr 25/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 17.03.2021 r. w sprawie: powołania Komisji w celu określenia stanu technicznego pojazdu, usuniętego z terenu Powiatu Starachowickiego, wobec którego został orzeczony przepadek w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) na rzecz Powiatu Starachowickiego

Zarządzenie Nr 25/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 17.03.2021 r. w sprawie: powołania Komisji w celu określenia stanu technicznego pojazdu, usuniętego z terenu Powiatu Starachowickiego, wobec którego został orzeczony przepadek w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) na rzecz Powiatu Starachowickiego.

Metadane

Data publikacji : 17.03.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Babicki Starosta
Osoba udostępniająca informację:
Dagmara Zapała

Opcje strony

do góry