Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/starosta/zarzadzenia-starosty-st/zarzadzenia-starosty-st-1/20988,Zarzadzenie-Nr-282021-Starosty-Starachowickiego-z-dnia-07042021-r-w-sprawie-powo.html
2023-09-21, 23:49

Zarządzenie Nr 28/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 07.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków oraz negocjowania warunków umowy zawieranej z pracodawcą o przyznawanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania pracodawcy zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON obowiązujący w Starostwie Powiatowym w Starachowicach w 2021 r."

Zarządzenie Nr 28/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 07.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków oraz negocjowania warunków umowy zawieranej z pracodawcą o przyznawanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania pracodawcy zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON obowiązujący w Starostwie Powiatowym w Starachowicach w 2021 r."

 

Metadane

Data publikacji : 07.04.2021
Data modyfikacji : 07.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Babicki Starosta
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Kotowski Wydział Organizacyjny
Osoba modyfikująca informację:
Szymon Kotowski

Opcje strony