Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/starosta/zarzadzenia-starosty-st/zarzadzenia-starosty-st-1/21154,Zarzadzenie-Nr-372021-Starosty-Starachowickiego-z-dnia-23042021-r-w-sprawie-powo.html
23.07.2024, 07:35

Zarządzenie Nr 37/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 23.04.2021 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Zarządzenie Nr 37/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 23.04.2021 r. w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą

Metadane

Data publikacji : 27.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Babicki Starosta
Osoba udostępniająca informację:
Dagmara Zapała

Opcje strony