Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Zarządzenie Nr 44/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 17.05.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 07.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków oraz negocjowania warunków umowy zawieranej z pracodawcą o przyznawanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz zatwierdzenia "Regulaminu przyznawania pracodawcy zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON (...)

Zarządzenie Nr 44/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 17.05.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 07.04.2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania wniosków oraz negocjowania warunków umowy zawieranej z pracodawcą o przyznawanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz zatwierdzenia "Regulaminu przyznawania pracodawcy zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej ze środków PFRON obowiązujący  w Starostwie Powiatowym w Starachowicach w 2021 r."  

Metadane

Data publikacji : 18.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Babicki Starosta
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Kotowski Wydział Organizacyjny

Opcje strony

do góry