Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/starosta/zarzadzenia-starosty-st/zarzadzenia-starosty-st-1/21473,Zarzadzenie-Nr-452021-Starosty-Starachowickiego-z-dnia-19052021-r-w-sprawie-powo.html
23.07.2024, 07:50

Zarządzenie Nr 45/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 19.05.2021 r. w sprawie powołania Komisji w celu określenia stanu technicznego pojazdów, usuniętych z terenu Powiatu Starachowickiego, wobec których został orzeczony przepadek w trybie ar. 130 a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym na rzecz Powiatu Starachowickiego.

Zarządzenie Nr 45/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 19.05.2021 r. w sprawie powołania  Komisji w celu określenia stanu technicznego pojazdów, usuniętych z terenu Powiatu Starachowickiego, wobec których został orzeczony przepadek w trybie ar. 130 a, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym na rzecz Powiatu Starachowickiego.

Metadane

Data publikacji : 20.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Babicki Starosta
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Kotowski Wydział Organizacyjny

Opcje strony