Starostwo Powiatowe w Starachowicach

https://bip.powiat.starachowice.pl/ps/starosta/zarzadzenia-starosty-st/zarzadzenia-starosty-st-1/21593,Zarzadzenie-Nr-492021-Starosty-Starachowickiego-z-dnia-31052021-r-w-sprawie-zatw.html
24.06.2024, 12:29

Zarządzenie Nr 49/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 31.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dotyczącego zasad zlecania organizacjom pozarządowym i fundacjom zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r. na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych”

 

 

Zarządzenie Nr 49/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 31.05.2021 r. w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu dotyczącego zasad zlecania organizacjom pozarządowym i fundacjom zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2021 r. na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych"

 

 

Metadane

Data publikacji : 31.05.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Babicki Starosta
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Kotowski Wydział Organizacyjny

Opcje strony