Starostwo Powiatowe w Starachowicach

Zarządzenie Nr 56/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 05.07.2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. dokonywania oceny, wyboru ofert oraz przyznawania dofinansowania ze środków PEFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym

 

 

 

 

Zarządzenie Nr 56/2021 Starosty Starachowickiego z dnia 05.07.2021 r. w sprawie powołania  Komisji  ds. dokonywania oceny, wyboru ofert oraz przyznawania dofinansowania ze środków PEFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym

Metadane

Data publikacji : 06.07.2021
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Starachowicach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Piotr Babicki Starosta
Osoba udostępniająca informację:
Szymon Kotowski Wydział Organizacyjny

Opcje strony

do góry